آخرین اخبار

اخبار داخلی

يكشنبه, 19. اسفند 1397 - 8:55
در جلسه شورای صنفی اساتید با رئییس دانشگاه و نماینده ارومیه مطرح شد
شنبه, 18. اسفند 1397 - 10:37
در جلسه هیات رئیسه با شورای صنفی دانشگاه مطرح شد
شنبه, 18. اسفند 1397 - 10:06
در پی گسترش روابط بین الملل دانشگاه ارومیه؛
دوشنبه, 13. اسفند 1397 - 12:01
دوشنبه, 13. اسفند 1397 - 10:51
يكشنبه, 12. اسفند 1397 - 9:03

Pages