آخرین اخبار

اخبار داخلی

پنجشنبه, 22. آذر 1397 - 15:08
با حضور برخی از اعضای هیات امنای ؛
پنجشنبه, 22. آذر 1397 - 12:56
با حضور معاون برنامه، بودجه و مالی دانشگاه ارومیه
چهارشنبه, 21. آذر 1397 - 9:12

Pages