آخرین اخبار

اخبار فرهنگی

شنبه, 10. بهمن 1394 - 15:05
دانشگاه ارومیه میزبان مسابقات ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر منطقه 2 است
دوشنبه, 28. دى 1394 - 15:04
سه شنبه, 15. دى 1394 - 12:59

Pages