آخرین اخبار

اخبار فرهنگی

طریق رضوی همزمان با ایام شهادت حضرت امام رضا(ع) آغاز شد
چهارشنبه, 27. آبان 1394 - 15:11
تشکیل دبیرخانه شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های استان آذربایجان غربی در دانشگاه ارومیه
چهارشنبه, 20. آبان 1394 - 13:00
يكشنبه, 17. آبان 1394 - 23:22
شنبه, 16. آبان 1394 - 11:28
شنبه, 16. آبان 1394 - 8:38
از سری کارگاه های آموزشی دانشگاه ارومیه
دوشنبه, 11. آبان 1394 - 13:56
ویژه کارمندان و خانواده شان
يكشنبه, 10. آبان 1394 - 9:08

Pages