آخرین اخبار

اخبار پژوهشی

سه شنبه, 15. تير 1395 - 14:12
به همت واحد فناوری اطلاعات
يكشنبه, 13. تير 1395 - 14:50
پژوهشکده زیست فنآوری دانشگاه ارومیه فراخوان همکاری منتشر کرد
سه شنبه, 25. خرداد 1395 - 12:07
دوشنبه, 24. خرداد 1395 - 12:47
چهارشنبه, 19. خرداد 1395 - 10:05
با تلاش کمیته تجهیزات آزمایشگاه های دانشگاه ارومیه
يكشنبه, 16. خرداد 1395 - 14:44

Pages