آخرین اخبار

اخبار پژوهشی

هشدارمهم در مورد بدافزارهای مخرب و باجگیر
سه شنبه, 26. ارديبهشت 1396 - 14:58
يكشنبه, 24. ارديبهشت 1396 - 8:30
آمادگی دانشگاه برای انجام تست های مربوط به دستگاه راه اندازی شده جدید
دوشنبه, 18. ارديبهشت 1396 - 9:42

Pages