آخرین اخبار

اخبار پژوهشی

سه شنبه, 13. بهمن 1394 - 12:57
سه شنبه, 13. بهمن 1394 - 9:42
ضرورت بررسی مجدد نقشه راه احیای دریاچه ارومیه
شنبه, 10. بهمن 1394 - 9:39
يكشنبه, 4. بهمن 1394 - 14:53
چهارشنبه, 30. دى 1394 - 11:14
همکاری اساتید گروه زبان انگلیسی دانشگاه ارومیه در برگزاری همایش دبیران و دانش آموزان ارومیه
چهارشنبه, 23. دى 1394 - 13:13
در دانشگاه ارومیه برگزار می گردد
چهارشنبه, 23. دى 1394 - 12:03

Pages