آخرین اخبار

اخبار دانشجویی

يكشنبه, 10. ارديبهشت 1396 - 12:38
دانشگاه ارومیه به عنوان اولین مجری موفق طرح برون سپاری کارگاه ها و آزمایشگاه های مراکز علمی کشور معرفی شد
يكشنبه, 22. اسفند 1395 - 12:23

Pages