آخرین اخبار

اخبار دانشجویی

توسط رییس دانشگاه انجام شد
چهارشنبه, 25. فروردين 1395 - 12:37
سه شنبه, 24. فروردين 1395 - 14:46
کاشت درخت به یاد شهدای دانشگاه ارومیه
يكشنبه, 16. اسفند 1394 - 15:14
يكشنبه, 16. اسفند 1394 - 9:51
شنبه, 15. اسفند 1394 - 12:49

Pages