آخرین اخبار

اخبار دانشجویی

شنبه, 8. اسفند 1394 - 11:35
سه شنبه, 13. بهمن 1394 - 12:49
يكشنبه, 11. بهمن 1394 - 12:18
دوشنبه, 14. دى 1394 - 11:14
بنابر اعلام بسیج دانشجویی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
چهارشنبه, 20. آبان 1394 - 13:43
دانشگاه ارومیه بیش از 600 دانشجوی شاهد و ایثارگر دارد
سه شنبه, 12. آبان 1394 - 14:02

Pages