آخرین اخبار

اخبار ورزشی

شنبه, 7. آذر 1394 - 12:56
ضرورت راه اندازی مرکز داروها و مکملهای ورزشی
يكشنبه, 1. آذر 1394 - 14:11
حضور همکار دانشگاه ارومیه آقای سلمان فرضعلی پور در ترکیب کادر فنی تیم های ملی اسکواش کشور
شنبه, 9. آبان 1394 - 10:18
آمادگی جهت شرکت در المپیاد ورزشی
دوشنبه, 4. آبان 1394 - 11:20
معرفی خدمات مرکز تندرستی ورزشی دانشگاه
دوشنبه, 27. مهر 1394 - 9:41

Pages