آخرین اخبار

کل اخبار

ببینیم | منشا حرکت دکتر مرتضی بهرام عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه تولید شده در ...
دوشنبه, 16. تير 1399 - 12:16
دکتر حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه در دیدار با نماینده دانشجویان دکتری دانشگاه...
دوشنبه, 16. تير 1399 - 1:29
اطلاعیه مسابقه «من ماسک می زنم» با موضوع :  بهداشت فردی ، همیاری عمومی قالب های...
يكشنبه, 15. تير 1399 - 13:41
حمایت مادی و معنوی پژوهشگاه قوه قضائیه از رساله‌های دکتری و پایاننامه‌های...
يكشنبه, 15. تير 1399 - 10:57
اطلاعیه پذیرش کارآموز پارک علم و فناوری  تعدادی از شرکتهای مستقر در پارک طی...
يكشنبه, 15. تير 1399 - 10:42
پروفسور فرشید صراف زاده سردبیر نشریه  Veterinary Research Forum  آخرین دست...
يكشنبه, 15. تير 1399 - 9:37
در آخرین رده بندی مجلات بین المللی که به به تازکی توسط موسسه SCIMAGO (سایماگو)...
يكشنبه, 15. تير 1399 - 8:56

Pages