آخرین اخبار

کل اخبار

اطلاعیه وام دانشجویی به اطلاع دانشجویان محترم متقاضی وام (تحصیلی و شهریه و ویژه...
Saturday, 18. April 2020 - 14:08
اطلاعیه عدم ارائه خدمات حضوری آموزشی در دانشگاه ارومیه تا تاریخ 3 اردیبهشت ماه...
Saturday, 18. April 2020 - 13:59
انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه...
Friday, 17. April 2020 - 22:54
اطلاعیه دوم گروه معارف اسلامی در مورد برگزاری کلاس های مجازی قابل توجه...
Thursday, 16. April 2020 - 13:58
اطلاعیه مهم سازمان نظام وظیفه  صادره از سازمان نظام وظیفه ناجا در پی شیوع کرونا...
Thursday, 16. April 2020 - 13:57
در راستای بهبود روند آموزش مجازی پردیس بین الملل دانشگاه ارومیه چندین کلاس خود...
Wednesday, 15. April 2020 - 13:15
دکتر حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه طی حکمی و با پیشنهاد رئیس دانشکده علوم پایه و...
Wednesday, 15. April 2020 - 12:45

Pages