آخرین اخبار

کل اخبار

Sunday, 12. April 2020 - 15:21
 اطلاعیه کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه   به اطلاع دانشگاهیان محترم می رساند به...
Sunday, 12. April 2020 - 13:05
دعوت از همکاران  دانشگاهی جهت شرکت در رزمایش مواسات پیرو پیام نیمه شعبان مقام...
Saturday, 11. April 2020 - 14:04
این طرح در تابستان ۱۳۹۹، ﺑﺎ اﺗﮑﺎل ﺑﻪ ذات اقدس اﻟﻬﯽ و ﻋﻨﺎﯾﺎت ﺧﺎﺻﻪ ﺣﻀﺮت علی‌بن‌...
Saturday, 11. April 2020 - 2:13
انجمن علمی دانشجویی حسابداری با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه...
Friday, 10. April 2020 - 21:55
انجمن علمی دانشجویی مهندسی آب دانشگاه ارومیه با همکاری موسسه پیشتازان اندیشه نو...
Friday, 10. April 2020 - 21:43
 کتاب بخوان  / خلاصه کن   /  جایزه بگیر ويژه دانشجویان و استادان و کارکنان...
Friday, 10. April 2020 - 21:25

Pages