آخرین اخبار

کل اخبار

به همت کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه
اطلاعیه با توجه به برگزاری دور اول کارگاه  آموزشی آشنایی با سرقت علمی، دوره دوم...
سه شنبه, 18. دى 1397 - 10:09
در جلسه بررسی مسائل فرهنگی دانشگاه ارومیه با رویکرد عفاف و حجاب مطرح شد؛
جلسه بررسی مسائل فرهنگی دانشگاه ارومیه با رویکرد عفاف و حجاب با حضور رئیس،...
دوشنبه, 17. دى 1397 - 14:32
گزارش تصویری؛
محوطه دانشگاه ارومیه  درروز های آغازین زمستان سفید پوش شد. گزارش تصویری دانشگاه...
دوشنبه, 17. دى 1397 - 14:05
در معاونت فرهنگی اجتماعی؛
ترویج آموزه‌های قرآنی و  تلاش بردرونی شدن و استفاده از  مفاهیم قرآنی در تمام...
دوشنبه, 17. دى 1397 - 12:59
 نظر به اقدامات و تلاش های بعمل آمده و پیرو مذاکرات بنیاد بورس دولت مجارستان با...
دوشنبه, 17. دى 1397 - 9:56
علی فیروزی  دانشجوی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ارومیه نائب قهرمان...
دوشنبه, 17. دى 1397 - 9:17
در جلسه هیات رئیسه راهبردی دانشگاه ارومیه،  خبر کسب دانش فنی مربوط به تولید...
دوشنبه, 17. دى 1397 - 8:52

Pages