آخرین اخبار

کل اخبار

ارتباطات بین المللی
بر اساس موافقت به عمل آمده بین دانشگاه ارومیه و شرکت آرتمیای قزاقستان، مقرر...
يكشنبه, 27. آبان 1397 - 13:10
عضویت
پیرو بخشنامه شماره 3/204976 وزارت عتف ( علوم، تحقیقات و فناوری) کارکنان اعم از...
يكشنبه, 27. آبان 1397 - 12:49
جشنواره
چهارمین جشنواره های "رویش" و "حرکت "دانشگاه ارومیه که سنگ بنای جشنواره ملی...
يكشنبه, 27. آبان 1397 - 10:36
انالله و انا الیه راجعون
درگذشت استاد ارجمند آقای دکتر ایوب بارسم ممقانی انا لله و انا الیه راجعون...
شنبه, 26. آبان 1397 - 11:03
ثبت نام
اداره امور اجتماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه از دانشگاهیان جهت دریافت...
شنبه, 26. آبان 1397 - 10:16
کرسی نظریه پردازی
بدینوسیله به اطلاع اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه می رساند معاونت فرهنگی و...
چهارشنبه, 23. آبان 1397 - 22:51
سمینار
معاونت اجتماعی و فرهنگی دانشگاه با همکاری انجمن علمی دانشجویی زبان انگلیسی...
چهارشنبه, 23. آبان 1397 - 16:13

Pages