آخرین اخبار

کل اخبار

اطلاعیه شماره 2 در مورد ادامه فعالیت های دانشگاه از یک آذرماه با توجه نامه عصر...
پنجشنبه, 29. آبان 1399 - 11:12
اطلاعیه تعطیلی دو هفته‌ای دانشگاه ارومیه مطابق با بخشنامه ستاد ملی مبارزه با...
چهارشنبه, 28. آبان 1399 - 12:38
انجمن علمی دانشجویی زمین شناسی با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه...
سه شنبه, 27. آبان 1399 - 16:12
پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه دانشگاه ارومیه با همکاری ستاد احیای دریاچه...
سه شنبه, 27. آبان 1399 - 12:09
دکتر حب نقی رییس دانشگاه ارومیه به همراه معاون پژوهش و فناوری و جمعی از مدیران...
سه شنبه, 27. آبان 1399 - 11:58
مدیریت تربیت بدنی دانشگاه ارومیه برگزاری می کند: مسابقه بزرگ کاریکاتور و نقاشی...
سه شنبه, 27. آبان 1399 - 11:50
به اطلاع دانشجویان محترم دکتری می رساند بر اساس بند 4 جلسه شماره نهصدو شصت و...
دوشنبه, 26. آبان 1399 - 13:32

Pages