آخرین اخبار

کل اخبار

 اطلاعیه  فوری در مورد نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال 982  بدینوسیله به...
پنجشنبه, 29. خرداد 1399 - 22:35
در چهارمین جشنواره ملی ایثار خانم دکتر سیده ثریا محمودی فرزند آزاده و جانباز...
پنجشنبه, 29. خرداد 1399 - 4:33
در جلسه ویدئو کنفرانس دانشگاه ارومیه با مرکز منطقه‌ای اطلاع ‌رسانی علوم و...
پنجشنبه, 29. خرداد 1399 - 2:20
دکتر غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری از امید محمد علی زاده دانشجوی دانشگاه...
پنجشنبه, 29. خرداد 1399 - 1:48
اطلاعیه دانشگاه ارومیه در خصوص امتحان جامع دانشجویان دکتری به اطلاع دانشجویان...
چهارشنبه, 28. خرداد 1399 - 21:41
در پی بازدید دکتر حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه از مراحل بهسازی کارخانه لبینات...
سه شنبه, 27. خرداد 1399 - 13:45
راهنمای برگزاری آزمون در سامانه یادگیری الکترونیکی ویژه اساتید محترم جهت دریافت...
سه شنبه, 27. خرداد 1399 - 13:06

Pages