آخرین اخبار

نتایج مسابقات آمادگی جسمانی خواهران در اولین المپیاد ورزشی کارکنان دانشگاه ارومیه

این مسابقات با شرکت بیش از 60 نفر از کارکنان دانشگاه اعم از کارمند و هیأت علمی از بخش های مختلف دانشگاه در 6 ماده و دو بخش برگزار شد و نتایج زیر بدست آمد.

مسابقات انفرادی آمادگی جسمانی:

نفرات اول تا سوم مسابقات انفرادی آمادگی جسمانی

1.خانم بهجت جمال               دانشکده تربیت بدنی               00:45:13

2.خانم تفکر                         دانشکده فنی                        00:50:19 

3.خانم دلپسند                     دانشکده هنر و اقتصاد              00:51:32

 

مسابقات تیمی آمادگی جسمانی:

تیم های اول تا سوم مسابقات تیمی آمادگی جسمانی

           1.دانشکده فنی

           2.ستاد مرکزی

           3.دانشکده های هنر و اقتصاد