آخرین اخبار

عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه افتخار آفرید
دانشمند جوان برجسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در رشته مهندسی عمران از دانشگاه ارومیه انتخاب شد
دکتر سعید قلیزاده دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه ارومیه به عنوان دانشمند جوان برجسته مهندسی کشور از طرف فرهنگستان علوم مهندسی جمهوری اسلامی ایران انتخاب گردید.
شایان ذکر است که در سومین دوره تجلیل از دانشمندان جوان علوم مهندسی، تنها پنج نفر از کل کشور انتخاب گردیده اند.
 معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه این موفقیت ارزشمند را به تمام دانشگاهیان گرامی دانشگاه ارومیه تبریک گفته و برای دکتر قلی زاده آرزوی توفیقات الهی و کسب مدارج عالی تر را مسئلت می نماید.