آخرین اخبار

نتایج مسابقات والیبال در اولین المپیاد ورزشی کارکنان دانشگاه ارومیه

 این مسابقات با شرکت 6 تیم از دانشکده های کشاورزی، علوم، ادبیات و علوم انسانی، ستاد مرکزی، معاونت پژوهشی و معاونت فرهنگی و دانشجویی در ایام ا... دهه مبارک فجر در سالن طوبی برگزار گردید و نتایج زیر بدست آمد.

 

تیم های اول تا سوم مسابقات والیبال:

1. تیم معاونت های دانشجویی و فرهنگی 

2.تیم معاونت پژوهشی

3.دانشکده علوم

اعضاء تیم والیبال معاونت های دانشجویی و فرهنگی:

جناب آقایان: اکبر نصیری، باقر خندانی، رضا علیزاده، صدقعلی نوری، محمد عسگری، حامد نوری، محمد خداوردیزاده