آخرین اخبار

هشت تیم صعود کننده به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتسال المپیاد ورزشی کارکنان مشخص شدند.

بعداز انجام مسابقات دور مقدماتی  و درون گروهی که به صورت دوره ای برگزار گردید در نهایت هشت تیم صعود کننده به مرحله یک چهارم نهایی به شرح زیر مشخص شدند:

گروه یک:

تیم اول: دامپزشکی

تیم دوم: بانک ملی

گروه دو:

تیم اول: ادبیات

تیم دوم: پردیس خوبان

گروه سه:

تیم اول: کشاورزی الف

تیم دوم: هنر و اقتصاد

گروه چهار:

تیم اول : امور مالی

تیم دوم: کشاورزی ب

برنامه بازیها در دور یک چهارم نهایی:

روز سه شنبه 93/11/21

ساعت 12 :    دامپزشکی  _  پردیس خوبان

ساعت 12/45:  کشاورزی الف _ کشاورزی ب

ساعت 13/45:  هنر و اقتصاد  _ امور مالی

ساعت 14/45: بانک ملی _ ادبیات