آخرین اخبار

سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی یادآور حرکت عظیم ملت ایران اسلامی در بهمن ماه 57 است حرکتی که اصلی ترین عامل پیروزی آن به دایت و روشنگری های رهبریتی معنوی به نام امام خمینی (ره) می گردد   مردم آزادیخواه خسته از سالهای مملو از بیداد و تحقیر، با تأسی آگاهانه از رهبری آگاه بزرگترین رویداد قرن را رقم زدند.


امام خمینی (ره) پیشوایی بود که مردم را به خوبی شناخت او به دنبال مقاصد دنیوی و زخارف زمینی نبود و چیزی را بری خود نخواست مردم نیز هوشیارانه علیرغم وجود نحله های مختلف و رهبران به ظاهر مبارز، کسی را انتخاب نمودند که در شجاعت و فقاهت و جوانمردی یکه تاز عصر خویش بود.


امام خمینی به پیروی از آموزه های اسلام حقیقی و راستین بسیاری از روابط های انسانی، فردی و اجتماعی و سیاسی را دیگرگون نمودند.


امام به نقش عمیق مردم در انقلاب و نظام ایمان داشت و"میزان رأی مردم" نه راهبردی تاکتیکی بلکه از اعتقاد راسخ ایشان به مردم نشأت می گرفت امام نظامی را بر اساس دو رکن محکم جمهوریت و اسلامیت بنا نهادند و برای اولین بار الگوی حکومتی را ترسیم نمودند که در آن نفی جمهوریت به نفی اسلام و بالعکس ختم نمی گردید.


امروز آن پیر جماران به جمع فرزندان شهید پیوسته و چقدر جای همه ی این عزیزان، امروز در میان ما خالی است ولی به یقین همه ی آنها نظاره گر ایران پر افتخار امروز هستند که تحت زعامت سیدی از نسل پاکان، چگونه جغرافیا و مرزهای قراردادی را در نوردیده است و در حال گسترش و بالیدن است. امروز فرزندان خمینی و خامنه ای کبیر در سوریه، لبنان، عراق و ... حماسه هایی می آفرینند که دوستان اشک شوق می ریزند و دشمنان انگشت گزان با یأس، آنان را می نگرند.


اینجانب ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر به روح پر فتوح امام خمینی (ره) و شهدای عزیز درود فرستاده و از خداوند متعال مسئلت دارم که این انقلاب و نظام ارزشمند را از شر وسوسه های خباثان و بداندیشان محافظت نموده و ما را در تداوم راه شهداء که همان راه عدالت و آزادی است توفیق دهاد.


وعده دیدار ما برای تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی ایران : روز چهارشنبه 22 بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و سه


رحیم حب نقی


رییس دانشگاه


 1393/11/21