آخرین اخبار

نتایج مسابقات تنیس روی میز  خواهران در اولین المپیاد ورزشی کارکنان دانشگاه ارومیه

این مسابقات با شرکت بیش از 30 نفر برگزار گردید و نتایج زیر بدست آمد.

 

مقام های  اول تا سوم مسابقات تنیس روی میز:

1. خانم تفکر                        دانشکده فنی

2.خانم قلی زاده                   دانشکده علوم

3.خانم شیرزادیان                  دانشکده فنی  

 

تیم های  اول تا سوم مسابقات تنیس روی میز:

1.دانشکده فنی

2.دانشکده علوم

3.معاونت فرهنگی