آخرین اخبار

کسب مقام سومی مسابقات جودو قهرمانی دانشجویان کشور توسط تیم دانشجویان پسر دانشگاه ارومیه

مسابقات جودو قهرمانی دانشجویان سراسر کشور که از تاریخ 1393/11/29 لغایت 1393/12/01 با شرکت بیش از 15 و به میزبانی دانشگاه قم برگزار گردید، تیم دانشگاه ارومیه توانست مقام سوم کشور را در قسمت تیمی از آن خود نماید .

همچنین در این مسابقات نتایج زیر در بخش انفرادی کسب شد:

مقام اول: احسان خورشیدی در وزن 81 کیلوگرم 

مقام سوم: شاهین خوارزمی در وزن 90 کیلوگرم   

مقام پنجم: علی خرقانی و دیاکو کاکه زاده در وزن 73 کیلو گرم