آخرین اخبار


به اطلاع همکاران بسیجی (اعم از عادی و فعال) و کلیه همکاران علاقمند می­رساند دهمین جلسه آموزشی بسیج با موضوع «تأثیرات روانشناختی رسانه های غربی در سبک زندگی» با حضور دکتر عیسی زادگان رو یکشنبه 10/12/93 رأس ساعت 30/11 در سالن شورای ستاد مرکزی برگزار خواهد شد، از کلیه همکاران محترم دعوت می­شود در این جلسه حضور بهم رسانند. (حضور به موقع و سر ساعت شما عزیزان سبب انسجام و نظم جلسه خواهد شد)


شورای فرماندهی پایگاه شهید یعقوبی دانشگاه ارومیه