آخرین اخبار

طی حکمی از سوی قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه به سمت " معاون غذا و داروی" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان منصوب شد


 


دکتر حسن ملکی نژاد عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه از سوی قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان آذربایجان غربی،  به سمت معاون غذا و داروی آن دانشگاه منصوب گردید.


حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه ارومیه، ضمن تبریک به حضور این استاد ارجمند، توفیقات الهی روز افزون را برای ایشان از درگاه باری تعالی مسئلت می دارد.