آخرین اخبار

به اطلاع کارکنان محترم دانشگاه می رساند آزمون مسابقه کتابخوانی ویژه کارکنان از کتاب "مهارتهای زندگی اجتماعی" (تألیف دکتر غلامرضا نورمحمدی)، روز چهارشنبه 93/12/20 در مسجد دانشگاه پردیس نازلو و آمفی تئاتر دانشکده های هنر و ادبیات به صورت همزمان از ساعت 11/45 لغایت 12/30 برگزار خواهد شد.


ضمناً برای شرکت کنندگان حائز نمره 15 و بیشتر گواهی 10 ساعت و برای نمره های 12 الی 15 گواهی 6 ساعت کارگاه آموزشی غیرحضوری اعطاء خواهد شد.


 


                                                 معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه