آخرین اخبار

احتراماً به اطلاع می­رساند کارگاه آموزشی آشنایی با مقررات آموزشی و تبیین وظایف اساتید راهنما و مدیران گروه ، روز شنبه مورخ 23/12/93 ، برگزار خواهد گردید.


لذا بدینوسیله از مدیران گروه های آموزشی و اساتید راهنما دعوت می­گردد در این کارگاه آموزشی شرکت فرمایند.


گواهی شرکت در کارگاه به مدت 4 ساعت ارائه خواهد گردید.


زمان: 23/12/93 ساعت 9 الی 12


مکان: سالن اجتماعات دانشکده علوم