آخرین اخبار

کسب مقام سوم مسابقات فوتسال دانشگاه های منطقه دو کشور توسط تیم دانشگاه ارومیه


مسابقات فوتسال منطقه دو کشور که با حضور نه تیم از دانشگاههای منطقه دو کشور به میزبانی دانشگاه شهید مدنی برگزار گردید با کسب مقام سوم توسط تیم دانشگاه ارومیه به پایان رسید.


در این مسابقات تیم های دانشگاه شهید مدنی و دانشگاه تبریز به ترتیب مقام های اول و دوم را ازآن خود کردند.