آخرین اخبار

اداره توسعه، تولید و فضای سبز دانشگاه ارومیه اقدام به تولید و فروش بیش از بیست نوع گل زینتی و فصلی مخصوص فضای سبز نموده است و افراد علاقمند ( عموم مردم) می توانند جهت خرید در ساعات اداری به گلخانه مرکزی واقع در کیلومتر 11 جاده سرو، دانشگاه ارومیه، روبروی دانشکده کشاورزی مراجعه نمایند.


مهندس رنجبر مدیر توسعه، تولید و فضای سبز دانشگاه ارومیه با بیان مطلب فوق گفت: این اداره اقدام به تولید بیش از 20 هزار گلدان گلهای فصلی و تزئینی و درختچه در راستای تامین گل، درختان و درختچه های مورد نیاز فضای سبز پردیس نازلو، پردیس شهر، دانشکده های اقتصاد و مدیریت و هنر، دانشکده های فنی خوی و میاندوآب، نموده است که علاوه بر استفاده در جهت تامین نیاز و و رعایت اصل صرفه جویی اقتصادی برای کاشت در کلیه محوطه های مجموعه ی دانشگاه، مازاد آن نیز جهت خرید دانشگاهیان و عموم به نفع دانشگاه به فروش نیز می رسد.


تمامی این گلها، از بذرهای اصلاح شده و هیبرد می باشند.


همچنین فضای سبز دانشگاه ارومیه، در هفته درختکاری، 12000 اصله درخت در فضای سبز دانشگاه غرس نمود.