آخرین اخبار

دیدار رییس دانشگاه ارومیه و رییس دانشگاه قبرس


دکتر رحیم حب نقی رییس دانشگاه ارومیه با پروفسور ارکان کایا، رییس دانشگاه قبرس و معاون آموزشی- پژوهشی دانشگاه فنی استانبول دیدار کرد.


همچنین پروفسور ارکان کایا که رییس پردیس های آموزشی – پژوهشی دانشگاه فنی استانبول نیز می باشد از پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، پژوهشکده زیست فناوری، موزه تاریخ طبیعی، مرکز مدیریت بحران و مرکز آنتن بازدید نمود.


در این دیدار که نوزدهم اردیبهشت ماه در سالن شورای پردیس شهر دانشگاه ترتیب یافته بود مسائل آموزشی و پژوهشی هر دو طرف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.