آخرین اخبار

هفته خوابگاهها بر تمام دانشجویان عزیز مبارک و خجسته باد.


خوابگاه محیط کوچکی از خانواده بزرگ دانشگاهی است و تمام تلاش ما و همکارانمان در معاونت دانشجویی ایجاد محیطی با نشاط و تداعی احساس در خانه بودن و دوری شما عزیزان از دلتنگی هاست. ضمن تبریک این هفته به تمام دانشجویان عزیز خوابگاهی، امید آن داریم با یاری و حمایت شما عزیزان بر تحقق این هدف بکوشیم.


 دکتر ناصر نظریانی


معاون دانشجویی