آخرین اخبار

به اطلاع می رساند که پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه در نظر دارد دوره آموزش پیشرفته نرم افزار SPSS را برگزار نماید.


مدرس دکتر مهدی عرفانیان ، عضو هیات علمی رسمی دانشگاه ارومیه


طول دورهبیست ساعت


زمان برگزاری : دوره 20 -21 خرداد ماه 1394


شهریه: 1300000 ريال (صد و سی هزار تومان) شهریه به صورت نقدی به مدیریت کلاس ها واقع در پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه پرداخت گردد.


به شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی مدرک مورد تایید پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه ارائه خواهد شد.


تذکر : . تشکیل کارگاه منوط به حد نصاب رسیدن تعداد نفرات ثبت نامی می باشد، و در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد ثبت نامی ها تشکیل کارگاه کان لم یکن می باشد.


تذکر : درصورت بروز هر گونه تغییری در زمان برگزاری دوره از طریق سایت اطلاع رسانی خواهد شد.


فصل اول آزمون های ناپارامتری - آزمون علامت - آزمون رتبه های علامت دار ویلکاکسون - آزمون جمع رتبه های ویلکاکسون - آزمون من ویتنی - آزمون کراسکال والیس - آزمون مک نمار - آزمون کای مربع  - زمون دنباله ها یا همگنی داده ها  - آزمون من کندال یا آزمون روند داده ها  - آزمون ضریب همبستگی ناپارامتری اسپیرمن


فصل دوم طرح های آماری و تحلیل واریانس - طرح کاملا تصادفی - طرح بلوک کاملا تصادفی - طرح مربع لاتین - آشنایی با طرح های آزمایشات فاکتوریل - کاربرد آزمون های پس از آزمون مانند توکی و دانکن


فصل سوم روش های پیشرفته آماری - تحلیل خوشه ای - تحلیل مولفه های اصلی - تجزیه و تحلیل متمایز کننده  یا تشخیص


 

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:2096  این هفته:31144  این ماه:121334  امسال:1433732