آخرین اخبار

به اطلاع می رساند صدا و سیمای استان، به منظور ارتقاء سطح آگاهی مودیان محترم مالیاتی در زمینه تکالیف مالیاتی مودیان اعم از نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی، نگهداری و تحریر دفاتر، نصب صندوق مکانیزه، ارسال فهرست صورت معاملات فصلی در اجرای مقررات ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و ...، برنامه رادیویی مردم و مالیات را، رأس ساعت 11:30 الی 12 روزهای یکشنبه و سه شنبه هر هفته از صدای مرکز استان آذربایجان غربی پخش می کند.