آخرین اخبار

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان ساکن خوابگاه های ملکی می رساند در صورت داشتن بدهی خوابگاه هرچه سریعتر نسبت به پرداخت بدهی خود تا تاریخ 1394/03/31 از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرس ذیل اقدام نمایند. در غیر اینصورت در سال تحصیلی آتی از هرگونه تسهیلات خوابگاهی محروم بوده و نام آنها از فرم هم اتاقی حذف خواهد شد.

bp.swf.ira

 

جهت مشاهده شماره دانشجویی به تفکیک خوابگاه می توانید به بخش اطلاعیه صفحه معاونت دانشجویی دانشگاه ارومیه مراجعه فرمایید.