آخرین اخبار

 

کسب عنوان  برترین نشریه علمی کشور در زمینه دامپزشکی توسط

نشریهVeterinary Research Forum  دانشگاه ارومیه

 

کمیسیون نشریات علمی در راستای رتبه بندی و ارتقای نشریات علمی کشور، تمامی نشریاتی را که از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رتبه و اعتبار علمی کسب کرده‌اند را بر اساس شاخص های زیر مرود بررسی و ارزیابی قرار دادند:

1-انتشار به موقع (تا قبل از پایان فصل)                 30 امتیاز

2-نمایه سازی در پایگاههای اطلاعات علمی          30 امتیاز

3-دارا بودن سایت و نرم افزار استاندارد                 25 امتیاز

4-تکمیل اطلاعات در سامانه ارزیابی نشریات علمی15 امتیاز

نشریات بر اساس مجموع شاخص های فوق الذکر به سه دسته کلی رتبه بندی خواهند شد.

1-گروه یک: نشریاتی که بیش از 80 امتیاز کسب کنند به عنوان گروه A  (نشریاتی که بیش از 90 امتیاز کسب کنند به عنوان گروه نشریات برتر A+ محسوب می‌شوند)

2-گروه دوم: نشریاتی که 65 تا 80 امتیاز کسب کنند به عنوان گروه  B  

3-گروه سوم: نشریاتی که کمتر از 65 امتیاز کسب کنند به عنوان گروه  C

نشریه Veterinary Research Forum  دانشگاه ارومیه توانست با کسب رتبه +A  (با امتیاز 100) از میان  نشریات گروه دامپزشکی کل کشور من جمله دانشگاه تهران، شیراز، تبریز، اهواز و همچنین انجمن های جراحی دامپزشکی ایران و موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی و ... عنوان برترین نشریه علمی کشور در زمینه دامپزشکی را از آن خود نماید.

دانشگاه ارومیه این موفقیت را به دست اندرکاران این نشریه تبریک گفته و برای آن عزیزان آرزوی موفقیت دو چندان می نماید.