آخرین اخبار

تفاهم نامه همکاری های پژوهشی فیمابین وزارت علوم و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی منعقد گردید


به گزارش روابط عمومی دانشگاه، این تفاهم با هدف هم افزایی توانمندی های دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی، تحقیقاتی و کارآفرین کردن دانش آموختگان رشته های کشاورزی و منابع طبیعی کشور و بهبود روند پژوهش های در دست انجام دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی شاغل به تحصیل در مراکز دانشگاهی صورت گرفت.


بر اساس بند اول ماده 4 این تفاهم نامه، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مجری دوره های کارشناسی ارشد و دکتری ملزم گردیدند به گونه ای برنامه ریزی نمایند تا پایان نامه ها و رساله های دانشجویان به موضوعاتی اختصاص یابد که نتایج آن تحقیق بتواند پاسخگوی نیازهای بخش اجرایی کشاورزی و منابع طبیعی باشد.


گفتنی است: این تفاهم نامه در مراسمی به امضای دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، دکتراسکندر زند، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و دکتر عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه ریزی اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی رسید.