آخرین اخبار

ایجاد رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه ارومیه


شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته "حسابداری مدیریت" در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه ارومیه موافقت قطعی به عمل آورد.


گفتنی است: دانشگاه ارومیه با بیش از 50 سال سابقه آموزشی، هم اکنون دارای 279 رشته در مقاطع کاردانی، کارشناسی، دکتری حرفه ای، کارشناسی ارشد و  دکتری و بیش از 16000 دانشجو است.