آخرین اخبار


به اطلاع همکاران هیات علمی عضو بسیج اساتید دانشگاه ارومیه می رساند نشست سالانه بصیرتی و آموزشی سازمان بسیج اساتید در دهه سوم مرداد ماه در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد. به همین لحاظ به تعداد ده نفر(به همراه خانواده) برای کانون بسیج اساتید دانشگاه ارومیه از طرف سازمان سهمیه ابلاغ شده است. بدینوسیله از کلیه همکاران علاقه مند به شرکت در این نشست خواهشمند است حضوراً و یا از طریق شماره تلفن۳۳۴۶۳۵۹۱ بسیج اساتید استان واقع در پردیس شهر ثبت نام نمایند. در صورتیکه تعداد همکاران متقاضی بیشتر از ده نفر(ظرفیت اعلامی سازمان متبوع) باشد به قید قرعه افراد شرکت کننده معین خواهند شد.


شرایط ثبت نام:


1- عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه و عضو فعال کانون بسیج اساتید دانشگاه ارومیه


2- اولویت با همکارانی است که در دوسال گذشته در نشست سالانه مشهد شرکت ننموده اند


3- همه شرکت کنندگان متعهد می شوند در جلسات تعیین شده کارگروه هایی که متعاقباً اعلام خواهد شد، حضور داشته باشند.


4- آخرین مهلت ثبت نام ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخه ۱۹/۳/۹۴ خواهد بود.


5- هزینه رفت و برگشت و نحوه آن به عهده همکاران بوده و هزینه اسکان و غذا به عهده بسیج اساتید می باشد.


6- اسکان در هتل تاریخ ۲۴/۵/۹۴ شروع و در تاریخ ۲۹/۵/۹۴ خاتمه خواهد یافت.


 مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه ارومیه : رحیم نادرعلی