آخرین اخبار

انتخاب مجدد آقای شریف به عنوان رئیس هیأت ورزش های دانشگاهی استان


مجمع انتخاباتی هیأت ورزشی های دانشگاهی جهت انتخاب رئیس جدید این هیأت روز دوشنبه 11 اردیبهشت ماه در دانشگاه ارومیه و با حضور مدیران تربیت بدنی و نمایندگان دانشگاه های آزاد اسلامی پیام نور جامع علمی و کاربردی ،علوم پزشکی و ارومیه و هم چنین آقای مهدی مقدم منش عضو هیأت و رئیس فدراسیون ورزش های دانشگاهی ونماینده و ناظر این فدراسیون برگزار گردید و با نظر حاضرین، شریف مدیر تربیت بدنی دانشگاه ارومیــه مجـدداً به مدت دو سال دیگر به ریاست این هیأت انتخاب گردید .


هیأت های ورزش های دانشگاهی استان ها زیر نظر فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی می باشد و مدت ریاست آن دو سال می باشد که در دوره قبل نیز آقای شریف این مسئولیت را بر عهده داشتند .