آخرین اخبار

 

با همه لحن خوش آواییم

در به در کوچه ی تنهاییم

 

ای دو سه تا کوچه ز ما دورتر

نغمه ی تو از همه پر شور تر

 

کاش که این فاصله را کم کنی

محنت این قافله را کم کنی

 

کاش که همسایه ی ما می شدی

مایه ی آسایه ی ما می شدی

 

هر که به دیدار تو نایل شود

یک شبه حلال مسائل شود

 

دوش مرا حال خوشی دست داد

سینه ی ما را عطشی دست داد

 

نام تو بردم لبم آتش گرفت

شعله به دامان سیاوش گرفت

 

نام تو آرامه ی جان من است

نامه ی تو خط اوان من است

 

ای نگهت خاست گه آفتاب

در من ظلمت زده یک شب بتاب

 

پرده برانداز ز چشم ترم

تا بتوانم به رخت بنگرم

 

ای نفست یارومدد کار ما

کی و کجا وعده ی دیدار ما

 

 

 

شاید این جمعه بیاید...شاید

 

پرده از چهره گشاید...شاید

 

میلاد حضرت قائم (عج) بر همگان مبارک باد

شعر از مرحوم آغاسی