آخرین اخبار

به اطلاع همکاران محترم دانشگاهی می رساند یک قطعه باغ سیب و بسیار نزدیک به شهر ( واقع در روستای وزیر آباد) به مساحت 4 هکتار، قطعه بندی شده و دارای سند رسمی واگذار می گردد، همکارانی که علاقمند به خرید زمین می باشند با واریز مبلغ 100 میلیون ریال معادل ده میلیون تومان به صورت علی الحساب نسبت به ثبت نام اولیه اقدام نمایند.


بدیهی است ارزش نهایی زمین فوق، بعد از معامله مشخص خواهد شد.


علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره داخلی 3030 (آقای رجبی) تماس حاصل فرمایند.


ستاد رفاهی دانشگاه