آخرین اخبار

آغاز ثبت نام طرح معرفت افزایی ضیافت اندیشه ویژه استادان


به اطلاع اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه ارومیه می رساند دوره دانش افزایی و معرفت افزایی استادان در نیمه اول مرداد ماه 94 در دانشگاه بصورت کارگاهی برگزار خواهد شد.لذا همکاران متقاضی شرکت در این دوره  با توجه به رعایت نکات ارائه شده در لینک مربوطه جهت ثبت نام تا مورخ 1/4/94 به سایت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ارومیه به آدرس: urmia.nahad.ir


مراجعه نمایند.


 


 


معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه