آخرین اخبار

طی حکمی از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها  جناب آقای حاج غلامرضا اسم حسینی عهده دار مسئولیت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ارومیه گردید.  این انتصاب متعاقب پیگیری جناب آقای دکترحاج سید مهدی قریشی  به جهت مسئولیت سنگین نمایندگی ولی فقیه در استان صورت پذیرفت. دانشگاه ارومیه ضمن تشکر از خدمات گرانقدر و تاثیر گذار آن سید بزرگوار برای جناب آقای اسم حسینی توفیقات روز افزون را مسئلت می نماید