آخرین اخبار

برگزاری مسابقه  فوتبال پیشکسوتان دانشگاه ارومیه


به گزارش روابط عمومی و به نقل از مدیریت تربیت بدنی، مسابقه دوستانه پیشکسوتان فوتبال دانشگاه ارومیه به همت جمعی از اعضای سابق تیم فوتبال دانشگاه ارومیه و مدیریت تربیت بدنی دانشگاه  روز پنجشنبه 8 مرداد ماه در زمین چمن پردیس شهر برگزار گردید.


در این دیدار که در قالب تیمهای الف و ب یرگزار شد تیم الف موفق شد با نتیجه 9 بر 6 پیروز میدان باشد.


در این رقابت دوستانه و صمیمی بازیکنانی که در دهه های شصت و هفتاد و در دوران دانشجویی خود عضو تیم فوتبال دانشگاه بودند حضور داشتند بازیکنانی چون دکتر ایرج برنوسی، ناصر خدادادی، محمد همت زاده، حسین داننده، شمسعلی جعفر پور، حمید رستمی، عسگر عبدالهی و همچنین پیشکسوتان، مربیان ومدیران ورزش دانشگاه آقایان رحیم شریف، حبیب مبادر ثانی، فرید عباسی ، محرم زال و فضلعلی حضور داشتند.