آخرین اخبار

نخستین کارگاه آموزشی "تلفنهای همراه هوشمند، آسیبها و راهکارها"ویژه کارکنان غیر هیات علمی


این کارگاه به همت کمیته پیشگیری و مقابله با آسیبهای اجتماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، 14 و 15 شهریورماه سالجاری از ساعت 12 لغایت 14 در سالن شهید چمران با حضور روسای پلیس فضای تبادل اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی برگزار خواهد شد.


گفتنی است به شرکت کنندگان در این دوره از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی و آموزش کارکنان مدیریت امور اداری دانشگاه گواهی حضور اعطاء خواهد شد.


بدینوسیله از کلیه همکاران غیرهیات علمی برای حضور در این کارگاه دعوت به عمل می آید.