آخرین اخبار

شرکت تیم دانشگاه ارومیه در دومین المپیاد ورزشهای همگانی دانشجویان پسر دانشگاهها وموسسات آموزش عالی کشور


دومین المپیاد ورزشهای همگانی دانشجویان پسر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور با شرکت بیش از 600 نفر از 54 دانشگاه و موسسه آموزش عالی از تاریخ 10 الی 14 شهریور ماه سالجاری به میزبانی دانشگاه مازندزان و شهر بابلسر برگزار گردید.


تیم دانشگاه ارومیه نیز با 7 نفر در این المپیاد شرکت نمود ودر رشته های مختلف به رقابت پرداختند.


رشته های برگزار شده به شرح زیر بود:


1-چرخ تانک   2- الاختر(لی لی تعادلی)     3- بولینگ فوتبالی (شوت به هدف)  4-  دارت


اسمی تیم دانشگاه ارومیه:


1-   علیرضا حسنی   2- یاسین احمدی    3- مرتضی  عبدالهی  4- امیر  جاه دوست  5- مسعود اکبری   6- مرتضی  فتاح پور(کمیته اجرایی)   7- بهنام  حبیب زاده (سرپرست)


 


شایان ذکر است رحیم شریف مدیر تربیت بدنی دانشگاه ارومیه به عنوان معاون فنی االمپیاد در المپیاد حضور داشتند.