آخرین اخبار

ثبت نام سفر زیارتی کربلای معلی (مصادف با ایام محرم)


زمان: 20/7/1394 _ هوایی از تبریز_ هزینه سفر حدود یک میلیون وپانصد هزار تومان


مدارک مورد نیاز:


1-     گذرنامه


2-     عکس (3*2) دو قطعه


3-     تصویر کارت ملی


4-     تصویر شناسنامه


توضیح اینکه کاروان اعزامی ویژه متاهلین بوده و افراد متقاضی دارای کارت پایان خدمت باشند.


مهلت ثبت نام: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1/7/1394می باشد.


محل ثبت نام و دریافت مدارک: دفتر مرکزی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ارومیه، ساختمان ستاد مرکزی


 


 


نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ارومیه