آخرین اخبار

برگزاری جلسه هماهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاههای منطقه شمالغرب 


به گزارش از مدیریت تربیت بدنی دانشگاه، جلسه هماهنگی و هم اندیشی مدیران تربیت بدنی دانشگاه های منطقه شمالغرب کشور شامل دانشگاه های استان های زنجان، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و ... به تعداد 14 دانشگاه بعد از ظهر روز یکشنبه 22 شهریور ماه به میزبانی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه ارومیه در محل مرکز مشاوره ورزشی و تندرستی دانشگاه ارومیه برگزار گردید.


 در این جلسه، حاضرین ضمن بازدید از امکانات و فضای مرکز مشاوره ورزشی و تندرستی دانشگاه ارومیه، در خصوص نحوه و زمان برگزاری مسابقات ورزشی قهرمانی منطقه در رشته های مختلف به بحث و تبادل نظر پرداختند و مقرر گردید دانشگاه های داوطلب جهت میزبانی این مسابقات با توجه به امکانات و شرایط دانشگاه خود اعلام نظر نمایند .